Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną KPP Żyrardów określają:

 

 1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
 2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 4. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 6. Zarządzenie nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 7. Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 8. Zarządzenie nr 114 z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 9. Regulamin KPP w Żyrardowie z dnia 11 lipca 2019r.
 10. Regulamin KPP w Żyrardowie z dnia 9 września 2019r.
 11. Regulamin KPP w Żyrardowie z dnia 26 czerwca 2020r.
 12. Regulamin KPP w Żyrardowie z dnia 28 lipca 2021r.
 13. Regulamin KPP w Żyrardowie z dnia 26 sierpnia 2021r.

Metryczka

Data publikacji : 31.05.2016
Data modyfikacji : 07.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ciereszko KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Plaskota
do góry