Skargi i Wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia wniosku/skargi

Skargi/wnioski można składać:

 

  • listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

ul. Chopina 4/6

96-300 Żyrardów

 

  • faksem – na numer: 47 705 81 14

 

  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: kppzyrardow@ra.policja.gov.pl (warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji - nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną)

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawione będą bez rozpoznania.

 

WAŻNE:

Skargi/wniosku - nie można złożyć telefonicznie.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski - można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2018
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Plaskota
do góry