Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz instrukcja kancelaryjna – załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r.

 

INSTRUKCJA

Metryczka

Data publikacji : 11.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ciereszko KPP Żyrardów
do góry