Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw-ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

ul. Fryderyka Chopina 4/6, 96-300 Żyrardów

 

Komendant  Powiatowy Policji w Żyrardowie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt do Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie,
ul. Fryderyka Chopina 4/6, 96-300 Żyrardów, tel.  (46) 858 21 63

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej – stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r. z późniejszymi zmianami

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne.
Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

Metryczka

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 27.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ciereszko KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Adamczyk
do góry