Deklaracja dostępności

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie można:

- wysłać na adres: Patrycja Sochacka, Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, ul. Fryderyka Chopina 4-6, 96-300 Żyrardów.

- złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, ul. Fryderyka Chopina 4-6, 96-300 Żyrardów. . Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7.30-15:30.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  patrycja.sochacka@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Sochacka
do góry