Zakres działalności KPP w Żyrardowie - Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zakres działalności KPP w Żyrardowie

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

6) współdziałanie z policjami innych państw.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie jest przełożonym policjantów na terenie miasta i powiatu żyrardowskiego. Zadania swoje wykonuje wraz z I Zastępcą. Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie podlega Komisariat Policji w Mszczonowie, Posterunek Policji w Wiskitkach oraz Posterunek Policji w Puszczy Mariańskiej.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie znajduje się na ul. Fryderyka Chopina 4-6 w Żyrardowie. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami. 

Metryczka

Data publikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Sochacka
do góry