struktura - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

 

Struktora organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie na dzień 21.07.2021 roku


Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie kieruje Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie. Jest on przełożonym wszystkich policjantów i pracowników cywilnych pracujących na terenie podległym KPP Żyrardów. W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie jest również powołany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, który nadzoruje w szczególności pracę  Wydziału Kryminalny w skład którego wchodzi Referat Dochodzeniowo-Śledczy, Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy, Zespół dw. z Przestępczością
Gospodarczą i Korupcją, Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową, Zespół Techniki Kryminalistycznej.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie nadzorują pracę Komisariatu Policji w Mszczonowie oraz dwóch jednostek organizacyjnych takich jak Posterunek Policji w Puszczy Mariańskiej i Posterunek Policji w Wiskitkach.

Komenadant Powiatowy Policji w Żyrardowie nadzoruje pracę Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji którego w skład wchodzi Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne, Rewir Dzielnicowych, Zespół Dyżurnych, Zespół Ochrony, Zespół Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych, Zespół Zarządzania Kryzysowego, Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, Jednoosobowe stanowisko ds. Organizacji Służby.  Komendat nadzoruje również pracę stanowisk samodzielnych w skład w których wchodzi Jednoosobowe stanowisko ds. dyscyplinarnych, skarg i wniosków, Jednoosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, Zespół ds. ochrony Informacji Niejawnych, Zespół Finansów i Zaopatrzenia, Zespół Kadr i Szkoleń, Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych oraz Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 31.05.2016
Data modyfikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Monika Michalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Michalczyk KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Monika Michalczyk
do góry