Pomoc dla niesłyszących i głuchoniemych

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

 

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

KONTAKT Z URZĘDEM

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

96-300 Żyrardów ul. Chopina 4/6

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS):

797017450

Numer faksu:

47 705 81 14

Adres poczty elektronicznej:

dyzurny.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

Ø imię i nazwisko;

Ø adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość;:

Ø sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

Ø  wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

Ø wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

Ø wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

 

Pomoc osoby przybranej


Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika


Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

 

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN


Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu. bezpłatne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

Metryczka

Data publikacji : 14.09.2015
Data modyfikacji : 24.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.post. Ewa Piątek-Kwasek
Osoba udostępniająca informację:
st.post. Ewa Piątek-Kwasek Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Plaskota
do góry