Informacje dla kandydatów do korpusu służby cywilnej

Informacje dla kandydatów do KSC

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻYRARDOWIE
Zespół  Kadr i Szkolenia
ul. Fryderyka Chopina 4-6
96-300 Żyrardów

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

 

Wymagane oświadczenia można pobrać poniżej.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie  Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie ul. Fryderyka Chopina 4-6 , 96-300  Żyrardów

W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej adresem iod.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl  lub korespondencyjnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 4-6 96-300 Żyrardów z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”;

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 06.11.2018
Data modyfikacji : 07.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ciereszko KPP Żyrardów
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ciereszko
do góry